Contact

Mostra de Curtmetratges Doctor Mabuse

Theatre Association LA JARRA AZUL

Via Barcino 77
Local 1
08033 Barcelona
mostramabuse@gmail.com