Bases de Inscripció

XIX Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse

L’organització de la Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse obre el termini de recepció de curts el proper 1 de Decembre per a tots aquells que vulguin participar a la 19ª edició, que es celebrarà a Barcelona el proper mes de juny 2020.

BASES DE PARTICIPACIÓ

  • Les obres no han de superar els 20 minuts.
  • La temàtica és oberta: documental, ficció, animació, experimental.
  • Han de ser curts realitzats posteriorment al gener de 2019.
  • Els idiomes seran català i castellà. Qualsevol altre idioma haurà d’anar subtitulat.
  • Màxim de 3 curts per participant.

SELECCIÓ

Un jurat, format per membres de l’organització i professionals del medi, es reunirà durant el mes d’abril, i seleccionarà els treballs que es projectaran a la Mostra. La decisió del jurat es farà pública durant el mes d’abril i se n’informarà als participants. En cas de ser seleccionat, hauràs d´enviar-nos una còpia en DVD optima per a la projecció i un permís signat per a la projecció. No hi ha premi en metàl·lic.

Les obres no seleccionades quedaran a l’arxiu audiovisual del Centre Cívic Pati Llimona en cas de no ser reclamades durant les dues setmanes posteriors a la Mostra, les despeses aniran a càrrec del sol·licitant. Les còpies dels seleccionats quedaran a l’arxiu de l’organització i podràn ser exhibidas quan aquest ho estimi necessari sempre sota la firma Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse.

L´autor autoritza l´us d´un 10% de l´obra amb fins publicitaris. Un cop inscrit i seleccionat no podrà ser retirada sota cap circunstància. L´autor es responsabilitza de no afectar els drets d´autor de tercers persones i eximeix a l´organització de qualsevo responsabilitat legal.

La participació en la Mostra significa la aceptació d´aquestes condicions.

INSCRIPCIÓ
Pots enviar el teu curtmetratge fent us dels serveis d´enviament d´arxius Festhome o Click for Festivals:

Festhome:

Click for Festivals:

 Click for Festivals - Connecting Films and Festivals      

¡Tens temps fins el 31 de gener!